Piany poliuretanowe

Co to jest PU?

Pod nazwą PU kryje się grupa materiałów izolacyjnych opartych na PUR (poliuretan) lub PIR (poliizocyjanuran). Zamknięta struktura komórkowa z dużą ilością wiązań powoduje dobrą stabilność cieplną, dużą wytrzymałość na ściskanie i doskonałe własności izolacyjne. Izolacja PU ma bardzo małą przewodność cieplną, zaczynającą się od zaledwie 0.022 W/(m².K) i sprawiającą, że jest to jeden z najskuteczniejszych obecnie dostępnych materiałów izolacyjnych dla szerokiej gamy zastosowań.

Decydującym elementem budynków o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię jest szczelność budynku. Rozwiązania konstrukcyjne wykorzystujące izolację PU mogą osiągnąć wysoki poziom szczelności
stosunkowo łatwo i ze zużyciem materiału zredukowanym w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi inne materiały izolacyjne. Trwałość izolacji poliuretanowej oznacza, że sprawność energetyczna, jaką ona zapewnia,
będzie trwała przez czas życia budynku, przynosząc wciąż oszczędności długo po okresie „zwrotu kosztów”.