Natrysk elastomerowej warstwy ochronnej na ścianę oraz posadzkę w pomieszczeniu magazynowym

Natrysk piany zamknięto-komórkowej na hali produkcyjnej

Natrysk piany zamknięto-komórkowej na hali produkcyjno-magazynowej