Poniżej zamieszczamy prezentacje jakie przygotował NFOŚiGW dla inwestorów chętnych do skorzystania z dopłat do domów enerooszczędnych:

- ZASADY

- PROCEDURA

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- WERYFIKACJA PROJEKTU

- POTWIERDZENIE STANDARDU