26-03-2013, 08:58

Podpisanie umów o współpracy

W dniu 22 marca 2013 r. NFOŚiGW podpisał z siedmioma bankami umowy o współpracy przy współfinansowaniu przedsięwzięć w ramach programu „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Należą do nich:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Deutsche Bank PBC S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Nordea Bank Polska S.A.

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania kredytów przez banki to II kwartał 2013 r.

 

21-01-2013

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dopłaty do kredytow na budowę domów energooszczędnych.

 

W związku z zakończonym naborem wniosków banków, złożonych w ramach programu „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, Zarząd NFOŚiGW w dniu 21.01.2013 r. wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy i udostępnienie bankom środków na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach ww. programu, w łącznej wysokości 100 000 000 zł.

Decyzja dotyczy następujących banków:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • Nordea Bank Polska S.A.,
 • Deutsche Bank PBC S.A.

O terminach przystąpienia banków do programu poinformujemy w momencie podpisania przez nie umów o współpracy z NFOŚiGW.

www.nfosigw.gov.pl